KÍNH CHUYỂN MỜ THÔNG MINH

Kính chuyển mờ thông minh hay vách kính điện, tự động chuyển đổi trạng thái từ trong sang mờ và ngược lại bằng điều khiển dễ dàng

Danh mục: